Strona poświęcona komputerowej trójwymiarowej animacji 3D, grafice i wizualizacji 3D. Czym są animacje 3D, jak powstają i jaki jest cel tworzeniam trójwymoarowej grafiki, wizualizacji i animacji.
Animacje 3D
Wizualizacje
Miniserwis Animacje 3D
Miniserwis Wizualizacje
Blog o animacji 3D
3D animation
Kategorie: Wszystkie | Animacje 3D | Wizualizacje 3D
RSS

Wizualizacje 3D

wtorek, 17 lutego 2009

Wyjaśniłem już czym są animacje 3d, teraz czas na definicję samej wizualizacji komputerowej.

Definicja wizualizacji 3D mówi, że:

Komputerowa wizualizacja 3D to przedstawienie w rzucie prostokątnym lub perspektywicznym sceny istniejącej w pamięci komutera.

Powyższa definicja może wydawać się skomplikowana, dlatego wymaga krótkiego objaśnienia.
Komputer widzi daną scenę nie jako obraz ale jako zbiór danych opisujących wszystkie elementy i parametry powstającej wizualizacji. Wizualizacja 3D to właśnie przełożenie tychże elementów i parametrów na widzialny dla człowieka obraz. Sam proces powstawania wizualizacji 3d opisany został w artykule Jak powstają wizualizacje i animacje 3D.

Co do rodzaju rzutu to dla człowieka naturalna jest perspektywa i dlatego większość wizualizacji 3D przeznaczonych przecież właśnie dla oczu człowieka jest przedstawiana w rzucie perspektywicznym.