Strona poświęcona komputerowej trójwymiarowej animacji 3D, grafice i wizualizacji 3D. Czym są animacje 3D, jak powstają i jaki jest cel tworzeniam trójwymoarowej grafiki, wizualizacji i animacji.
Animacje 3D
Wizualizacje
Miniserwis Animacje 3D
Miniserwis Wizualizacje
Blog o animacji 3D
3D animation
Kategorie: Wszystkie | Animacje 3D | Wizualizacje 3D
RSS
piątek, 30 stycznia 2009

Jak w każdym temacie tak i w temacie trójwymiarowych animacji z pewnością istnieje wiele sposobów podziału ich na kategorie w zależności od przyjętej metodologii.

Dzisiaj zajmę się podziałem animacji z punktu widzenia ruchu i interakcji pomiędzy obiektami sceny przedstawionej w animacji.

Według tej metodologii wyróżniamy animacje statyczne i dynamiczne.

Animacje statyczne to takie, w których porusza się jedynie kamera a elementy sceny pozostają względem siebie w spoczynku. Jeśli chodzi o zastosowanie tego typu filmów, to znajdują one zastosowanie np. w tzw. wirtualnych spacerach po budynkach czy osiedlach.

W animacjach dynamicznych oprócz kamery poruszają się niezależnie także poszczególne elementy sceny. Choć przygotowanie tego typu animacji jest bardziej pracochłonne, ich zastosowanie jest znacznie szersze. Poniżej znajduje się przykład dynamicznej animacji przedstawiającej prototyp robota firmy TeleMobile Electronics.

Powyższa animacja 3D została wykonana przez firmę FMD 3D.

Zamieszczenie animacji w internecie np. w portalu youtube.com może być doskonałą formą promocji nowego produktu bądź inwestycji budowlanej.

sobota, 24 stycznia 2009

Czym wlaściwie są animacje trójwymiarowe?

Zgodnie z definicją animacji znajdującej się w wikipedii, film animowany to:

"rodzaj filmu, który jest tworzony techniką zdjęć poklatkowych, rejestrujących na pojedynczych klatkach filmu kolejne fazy ruchu. Najczęściej są to fazy rysowane, stąd też film animowany określany jest zazwyczaj mianem filmu rysunkowego lub kreskówki. Wyświetlenie tak otrzymanych zdjęć daje na ekranie wrażenie ruchu, gdyż oko ludzkie nie jest doskonałe i bardzo szybko wyświetlone klatki filmu odczytuje jako płynny ruch."

Definicja ta w zasadzie odnosi się również do animacji 3d, z tą różnicą, że trójwymiarowa animacja wykonywana jest przy użyciu technologii 3D. Tak więc zamiast tradycyjnych rysunków mamy wygenerowane komputerowo wizualizacje, z których każda reprezentuje odrębną klatkę animacji.

Chcąc uzyskać efekt płynnego ruchu należy wykonywać animację z prędkością co najmniej 12 klatek na sekundę a optymalnie nawet 24 kl/s. Pociąga to za sobą konieczność wygenerowania od 12 do 24 indywidualnych wizualizacji. W zależności od rozdzielczości i stopnia skomplikowania sceny może zająć dość dużo czasu. Przykładowo wyrenderowanie niezbyt skomplikowanej, jedno minutowej animacji wykonanej w rozdzielczości HD z prędkością 12 kl/s przy użyciu w miarę dobrej klasy komputera PC (4 rdzenie po 2,5 GH każdy, 4 GB RAM) może zająć 48 godzin (!)

Tak więc trudno się dziwić, że niektóre firmy życzą sobie nawet 600 zł za każde 3 sekundy animacji 3D. Na szczęście są też takie, które mają zdecydowanie niższe stawki przy porównywalnej jakości wykonania animacji.

środa, 21 stycznia 2009
Trójwymiarowe animacje 3D i wizualizacje komputerowe są doskonałym sposobem prezentacji i promocji inwestycji budowlanych. Wiele przedsiębiorstw budowlanych, deweloperów, biur architektonicznych i projektowych wykorzystuje wizualizacje 3D w swojej działalności. Przy pomocy modelowania 3D możliwe jest przedstawienie wyglądu dowolnego wnętrza lub obiektu, np. budynku mieszkalnego, osiedla, domu jednorodzinnego a także otoczenia, w którym dany obiekt się znajduje. Na podstawie plików .dwg możliwe jest zbudowanie wirtualnego budynku a także wykończenie go materiałami, które będą wyglądać identycznie jak prawdziwe materiały wykończeniowe. Wraz z rozwojem technologii komputerowych oraz oprogramowania do wytwarzania grafiki 3D, wizualizacje 3D, animacje 3D oraz projekty 3D stają się coraz bardziej fotorealistyczne i trudniejsze do odróżnienia od fotografii.

 

Liczne przykłady wizualizacji, projekty 3D, wizualizacje wnętrz można znaleźć na stronach firm zajmujących się ich wykonywaniem.

10:41, animacje3d
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 20 stycznia 2009

Proces powstawania animacji 3D i wizualizacji komputerowych przebieka w kilku etapach.

 

Przygotowanie sceny projektu 3D

 

Po pierwsze zleceniodawca dostarcza wykonawcy grafiki plik zawierający wszelkiego rodzaju informacje dotyczące powstającego projektu. Jeśli klientem jest np deweloper lub architekt, wówczas plik taki zawiera m.in. plan i rozkład budynku oraz opis materiałów wykończeniowych. Najczęściej są to pliki w formacie .dwg lub .3ds (będący rozszerzeniem najbardziej popularnego programu do wykonywania grafiki trójwymiarowej - 3D Studio Max Design 2009 lub inny). Bardzo często w tego typu plikach występują niewielkie błędy, które wykonawca musi poprawić zanim przystąpi do budowy modelu trójwymiarowego. Mimo, że błędy te są niewielkie i z punktu widzenia inżyniera budowy zupełnie nieznaczące, to mogą prowadzić do wielu problemów podczas renderowania animacji. Możliwe jest też wykonanie animacji 3D bądź wizualizacji na podstawie zdjęcia lub rysunku. Wymaga to wówczas większych nakładów pracy ze strony wizualizatora ale jeśli zdjęcia są dobrej jakości i dokładnie przedstawiają obiekt, wówczas na ich podstawie może powstać równie dobra wizualizacja i animacja 3D.

Następnym krokiem w procesie tworzenia trówymiarowej animacji bądź wizualizacji jest opracowanie w programie do wykonywania grafiki 3D tzw. siatki obiektu - przy pomocy interfejsu tworzone są elementy sceny. Każdy obiekt stanowi zbiór pól połączonych krawędziami (poligonów o różnych kształtach - trójkątów, czworokątów itd.). Przypomina to właśnie sieć.

Jeżeli tworzymy animację, zbudowane obiekty trzeba zanimować, czyli wprowadzić element ruchu. W animacjach statycznych porusza się jedynie kamera natomiast w animacjach dynamicznych również obiekty danej sceny.

Na wirtualnie zbudowane obiekty nakładane są tekstury czyli niewielkie obrazki odzwierciedlające barwy danego obiektu. Ponieważ każdy element sceny może mieć powierzchnie o różnej fakturze, należy też ustawić parametry odpowiedzialne za interakcję elementu z otoczeniem, takie jak szorstkość, reakcja na światło, odbicie itd.

Renderowanie wizualizacji i animacji 3D

Gdy scena jest już gotowa, należy włączyć tzw. silnik renderujący. Jest to program, który dokona przeliczenia wszystkich parametrów ustawionej sceny. Wybór pluginu renderującego jest uzależniony od tego czy tworzymy wizualizację czy animację 3D, od wymaganej jakości i dostępnego czasu na przygotowanie wersji finalnej. Do popularnych silników należą V-ray, Mental Ray czy Indigo Renderer. Proces renderowania trwa od kilku do nawet kilkunastu godzin, w zależności od stopnia skomplikowania sceny i parametrów komputera, na którym dokonywane są przeliczenia.

Tworzenie animacji jest znacznie bardziej czasochłonne niż tworzenie wizualizacji ponieważ każda klatka animacji to tak naprawdę wizualizacja. Tak więc aby otrzymać 1 sekundę animacji potrzeba w zależności od ilości klatek na sekundę odpowiedniej ilości wizualizacji.

Wraz z rozwojem technologii komputerowych oraz oprogramowania do wytwarzania grafiki 3D, wizualizacje 3D, animacje 3D oraz projekty 3D stają się coraz bardziej fotorealistyczne i trudniejsze do odróżnienia od fotografii czy filmów.

13:29, animacje3d
Link Dodaj komentarz »