Strona poświęcona komputerowej trójwymiarowej animacji 3D, grafice i wizualizacji 3D. Czym są animacje 3D, jak powstają i jaki jest cel tworzeniam trójwymoarowej grafiki, wizualizacji i animacji.
Animacje 3D
Wizualizacje
Miniserwis Animacje 3D
Miniserwis Wizualizacje
Blog o animacji 3D
3D animation
Blog > Komentarze do wpisu

Jak powstają wizualizacje i animacje 3D

Proces powstawania animacji 3D i wizualizacji komputerowych przebieka w kilku etapach.

 

Przygotowanie sceny projektu 3D

 

Po pierwsze zleceniodawca dostarcza wykonawcy grafiki plik zawierający wszelkiego rodzaju informacje dotyczące powstającego projektu. Jeśli klientem jest np deweloper lub architekt, wówczas plik taki zawiera m.in. plan i rozkład budynku oraz opis materiałów wykończeniowych. Najczęściej są to pliki w formacie .dwg lub .3ds (będący rozszerzeniem najbardziej popularnego programu do wykonywania grafiki trójwymiarowej - 3D Studio Max Design 2009 lub inny). Bardzo często w tego typu plikach występują niewielkie błędy, które wykonawca musi poprawić zanim przystąpi do budowy modelu trójwymiarowego. Mimo, że błędy te są niewielkie i z punktu widzenia inżyniera budowy zupełnie nieznaczące, to mogą prowadzić do wielu problemów podczas renderowania animacji. Możliwe jest też wykonanie animacji 3D bądź wizualizacji na podstawie zdjęcia lub rysunku. Wymaga to wówczas większych nakładów pracy ze strony wizualizatora ale jeśli zdjęcia są dobrej jakości i dokładnie przedstawiają obiekt, wówczas na ich podstawie może powstać równie dobra wizualizacja i animacja 3D.

Następnym krokiem w procesie tworzenia trówymiarowej animacji bądź wizualizacji jest opracowanie w programie do wykonywania grafiki 3D tzw. siatki obiektu - przy pomocy interfejsu tworzone są elementy sceny. Każdy obiekt stanowi zbiór pól połączonych krawędziami (poligonów o różnych kształtach - trójkątów, czworokątów itd.). Przypomina to właśnie sieć.

Jeżeli tworzymy animację, zbudowane obiekty trzeba zanimować, czyli wprowadzić element ruchu. W animacjach statycznych porusza się jedynie kamera natomiast w animacjach dynamicznych również obiekty danej sceny.

Na wirtualnie zbudowane obiekty nakładane są tekstury czyli niewielkie obrazki odzwierciedlające barwy danego obiektu. Ponieważ każdy element sceny może mieć powierzchnie o różnej fakturze, należy też ustawić parametry odpowiedzialne za interakcję elementu z otoczeniem, takie jak szorstkość, reakcja na światło, odbicie itd.

Renderowanie wizualizacji i animacji 3D

Gdy scena jest już gotowa, należy włączyć tzw. silnik renderujący. Jest to program, który dokona przeliczenia wszystkich parametrów ustawionej sceny. Wybór pluginu renderującego jest uzależniony od tego czy tworzymy wizualizację czy animację 3D, od wymaganej jakości i dostępnego czasu na przygotowanie wersji finalnej. Do popularnych silników należą V-ray, Mental Ray czy Indigo Renderer. Proces renderowania trwa od kilku do nawet kilkunastu godzin, w zależności od stopnia skomplikowania sceny i parametrów komputera, na którym dokonywane są przeliczenia.

Tworzenie animacji jest znacznie bardziej czasochłonne niż tworzenie wizualizacji ponieważ każda klatka animacji to tak naprawdę wizualizacja. Tak więc aby otrzymać 1 sekundę animacji potrzeba w zależności od ilości klatek na sekundę odpowiedniej ilości wizualizacji.

Wraz z rozwojem technologii komputerowych oraz oprogramowania do wytwarzania grafiki 3D, wizualizacje 3D, animacje 3D oraz projekty 3D stają się coraz bardziej fotorealistyczne i trudniejsze do odróżnienia od fotografii czy filmów.

wtorek, 20 stycznia 2009, animacje3d

Polecane wpisy

  • Animacje 3d TALOS

    Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów jest koordynatorem projektu TALOS. Niedawno powstała seria animacji wykonanych techniką 3D prezentujących funkcjonowa

  • Animacja 3D bez animowania?

    Nawiązując do tematu rodzajów animacji trójwymiarowych chciałbym przedstawić przykład animacji statycznej, która została wykonana na bazie trójwymiarowychwizual

  • Definicja wizualizacji 3D

    Wyjaśniłem już czym są animacje 3d, teraz czas na definicję samej wizualizacji komputerowej. Definicja wizualizacji 3D mówi, że: Komputerowa wizualizacja 3D to